Guitar lullabies Christian listen online

Listening to beautiful, calm lullaby music promotes the development of the baby's musical ear and creativity. Melodious guitar lullabies will quickly calm your baby before going to bed and give him or her pleasant emotions. On our website you can listen to the guitar bedtime songs online, as well as download them free.

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (1)
0:00
Byssan Lull
Swedish lullaby

Byssan lull, koka kittelen full,

där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken, den röda.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild Jungfru Maria.
Clear filter
Available with
Music \ Voice
Other Lullabies
Artists and composers
Lullabies of the world
see all
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34