Suo Gan lullaby Played in movies listen online

"Suo Gân" is a traditional Welsh lullaby written by an anonymous composer. It was first recorded in around 1800 and the lyrics were captured by the Welsh folklorist Robert Bryan. The song's title simply means lullaby (suo = lull; cân = song). Listen and download "Suo Gân" and other bedtime songs from all around the world on our website.

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (1)
0:00
Suo Gan
OST Empire Of The Sun

Huna blentyn ar fy mynwes,

Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.

Clear filter
Music \ Voice
Musical instruments
Other Lullabies
Artists and composers
Lullabies of the world
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34