All lullabies A capella Christian listen online

Here you can listen to lullabies that will soothe your baby and make it easier for him or her to fall asleep. Make up your own playlist or chose the one from below. Gentle and soft lullaby music will quickly soothe even the most active kids and give them a long, healthy sleep.

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (2)
0:00
Jesus Loves Me
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Jesus loves me
0:00
Jesus Loves Me (OST The Bodyguard)
Whitney Houston
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Jesus loves me this I know
For the Bible tells me so
Little ones to him belong
They are weak but he is strong
Yes Jesus loves me
Oh, yes Jesus loves me
Yes Jesus loves me for the Bible tells me so
Pressing on the up away
Always guide me Lord I pray
Undeserving, and stubbornly never fail to love me still
Yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me
Oh yes Jesus loves me, for the Bible tells me so
Yes Jesus loves me, love
Oh yes Jesus loves me for the Bible tells me so
For the Bible tells me so
that I'm never alone
See, sometimes I'm lonely but never alone
For the Bible tells, for the Bible tells
For the Bible tells me so
See I know that he loves me
Whether I'm right, whether I'm wrong
0:00
Leanabh An Aigh
Arthur Cormack

https://lyricstranslate.com/en/leanabh-%C3%A0igh-child-joy.html

Leanabh an àigh leanabh bh'aig Màiri
rugadh 'san stàbull Rìgh nam Dùl,
thàinig do'n fhàsach dh'fhulang nar n-àite,
son' iad an àireamh bhitheas dha dlùth.
 
Ged a bhios leanaban aig rìghrean na talmhainn
an greadhnachas àrd is anabarr mùirn
's gearr gus am falabh iad 's fàsaidh iad anfhann
an àilleachd 's an dealbh a' searg 'san ùir.
 
Cha b'ionnan an t-uan thàinig gar fuasgladh
iriseal stuama ghluais e'n tùs.
E naomh gun truailleachd cruithear an t-sluaighe
dh'èirich e suas le buaidh o'n ùir.
 
Leanabh an àigh mar dh'aithris na fàidhean
's na h-aingealan àrd b'e miann an sùl,
's e 's airidh air gràdh 's ar n'urram thoirt dha.
Sona an àireamh bhitheas dha dlùth.
Clear filter
Available with
Music \ Voice
Musical instruments
Other Lullabies
see all
Artists and composers
see all
Lullabies of the world
see all
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34