Archangel's Lullaby listen online

39plays
Add to Playlist
89downloads
1:39
0:00

Listen other Harp lullabies

0:00
October Winds (The Castle of Dromore)
Margie Butler

The October winds lament
Around the Castle of Dromore,
Yet peace is in its lofty halls,
My loving treasure store.
Though autumn leaves may droop and die
A bud of spring are you.
Sing hush-a-bye loo, la loo, lo lan,
Sing hush-a-bye loo, la lo.

Bring no ill winds to hinder us,
My helpless babe and me,
Dread spirit of Blackwater banks,
Clan Owen's wild banshee.
And Holy Mary pitying us
In heav'n for grace doth sue.
Sing hush-a-bye loo, la loo, lo lan,
Sing hush-a-bye loo, la lo.

Take time to thrive, my rose of hope,
In the garden of Dromore.
Take heed, young eagle, till your wings
Are feathered fit to soar.
A little rest and then the world
Is full of work to do
Sing hush-a-bye loo, la loo, lo lan,
Sing hush-a-bye loo, la lo.


0:00
Castle Of Dromore
Brigit Well

The October winds lament 
around the castle of Dromore 
Yet peace is in her lofty halls 
My loving treasure store 

Though Autumn leaves may droop and die 
a bud of spring are you sing hush-a-by 
loo,la-lo,la lan 
sing hush-a-by loo la lo 

Bring no ill will to hinder us 
my helpless babe and me dread spirits 
of the blackwater clan owen's wild banshee 
and Holy Mary pitying us in Heaven 
for grace doth sue sing hush-a-by 
loo,la-lo,la lan sing hush-a-by loo la lo 

Take time to thrive my ray of hope 
in the garden of Dromore 
Take heed young eaglet 
till thy wings are feathered fit to soar 
a little rest and then the world 
is full of work to do 
sing hush-a-by loo,
la-lo,la lan sing hush-a-by loo la lo

0:00
Suo Gan
David Hobson

Huna blentyn ar fy mynwes,

Clyd a chynnes ydyw hon;
Breichiau mam sy'n dynn amdanat,
Cariad mam sy dan fy mron;
Ni chaiff dim amharu'th gyntun,
Ni wna undyn â thi gam;
Huna'n dawel, annwyl blentyn,
Huna'n fwyn ar fron dy fam.

Huna'n dawel, heno, huna,
Huna'n fwyn, y tlws ei lun;
Pam yr wyt yn awr yn gwenu,
Gwenu'n dirion yn dy hun?
Ai angylion fry sy'n gwenu,
Arnat ti yn gwenu'n llon,
Tithau'n gwenu'n ôl dan huno,
Huno'n dawel ar fy mron?

Paid ag ofni, dim ond deilen
Gura, gura ar y ddôr;
Paid ag ofni, ton fach unig
Sua, sua ar lan y môr;
Huna blentyn, nid oes yma
Ddim i roddi iti fraw;
Gwena'n dawel yn fy mynwes.
Ar yr engyl gwynion draw.

No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34