Azerbaijani lullaby listen online

45plays
Add to Playlist
79downloads
2:59
0:00

Şirin şirin yat ay bala
Boya başa çat ay bala
Səndə bir gün öz səsini

El səsinə qat ay bala
Sənə deyir lay-lay...
Hər ötən quş hər akan çay
Bu gözəl şən anamız vətən
Lay-Lay...

Hər şöhrətim şanım sənsən
Candan ayrı canım sənsən
Nə təmizdir qül nəfəsin
Sənə telli bir çəmansən


Sənə deyir lay-lay
Hər ötən quş, hər akan çay
Bu gözəl şən anamız vətən
Lay-Lay...

Yat ay quzum şirin şirin
Həyat sənin dövran sənin
Qayğısıyla boyatırsan
Qucağında bu vətənin


Sənə deyir lay-lay
Hər ötən quş, hər akan çay
Bu gözəl şən anamız vətən
Lay-Lay...

Sleep well, sonny

Grow up sonny
One day sonny
Embody your own voice to people's voice
I'm singing lullaby
 
Every flying bird, every flowing river
Our nice happy homeland
You're all my repute and glory
You're my soul aside from my own soul
 
Your rosaceous breath is so fresh
You're a scented garden
I'm singing lullaby to you
 
Every flying bird, every flowing river
Our nice happy homeland.

Listen other Other nations' lullabies

0:00
Szerelem, Szerelem (OST The English Patient)
Márta Sebestyén

Szerelem, szerelem,
átkozott gyötrelem,
mért nem virágoztál
minden fatetejen?

Minden fa tetején,
diófa levelén.
úgy szaki^sztott volna
minden leány s legény.

Mer én is szaki^sztottam
s el is szalasztottam.
én is szaki^sztottam
s el is szalasztottam.

Hej de még szaki^sztanék
ha jóra találnék
ha jóra, ha szépre
régi szeretö^mre.

S a régi szeretö^mért
mit nem cselekedném?
Tengerbö^l a vizet
kanállal lemerném.

S a tenger fenekérö^l
apró gyöngyöt szednék
s a régi szeretö^mnek
gyöngykoszorút kötnék.

0:00
Nini ya momo
Moroccan lullaby

ﻨﻳﻧﻲ  ﻴﺎ  ﻤﻮﻤﻮ
ﺤﺗﻰ  ﻴﻃﻳﺐ  ﻋﺷﺎﻨﺎ
ﻮ  ﻻ  ﻤﺎ  ﻄﺎﺐ ﻋﺷﺎﻨﺎ
ﻴﻃﻳﺐ  ﻋﺷﺎ  ﺠﻳﺭﺍﻨﺎ

ﻨﻳﻧﻲ  ﻴﺎ  ﻤﻮﻤﻮ
ﺤﺘﻰﺘﺟﻲ  ﻋﺩﻣﻮ  
ﺒﻮﺒﻮ  ﻔﺎﻠﻣﻳﺩﻳﺔ
ﻘﺎﻗﺎ  ﻔﺎﻠﺻﻳﻧﻳﺔ

No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34