Sulli Lulli Lite Bån listen online

68plays
Add to Playlist
56downloads
3:24
0:00

Listen other Norwegian lullabies

0:00
Barnet legges i vugge nu
Allison Girvan

Barnet legges i vugge nu

Stundom gråter og stundom ler

Barnet legges i vugge nu

Stundom gråter og stundom ler


Sove nu, sove nu

I jesus navn

Jesus bevare barnet

Sove nu, sove nu

I Jesu navn

Jesus bevare barnet

Mamma tar meg på sitt fang

Danser meg meg att og fram

Mamma tar meg på sitt fang

Danser meg meg att og fram

Danse så med de små

Danse så, så skal barnet danse

Danse så, med de små

Danse så, så skal barnet danse

Danse så, med de små

Danse så, så skal barnet sove

0:00
Scandinavian Lullaby
The World's Lullabies

Barnet legges i vuggen ned
Stundom gråter og stundom ler
(Sove nå, sove nå, i jesu navn
Jesus bevare barnet.)

Mamma tar meg på sitt fang
Danser med meg att og fram
Danse så, med de små
Danse så, så skal barnet sove

0:00
Gjendines Bånlåt
Pernille Anker

Banet legges i vuggen ned
somtid grate, somtid le
sove na sove na, I Jesu namn
Jesus bevare banet

Min mor ho tok meg pa sitt fang
dansa med meg fram og tilbake
Danse sa med de sma, danse sa
sa skal borna danse

No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34