Summer star (from "Naruto" cartoon) listen online

156plays
Add to Playlist
77downloads
1:35
0:00

Natsuhiboshi naze akai?

Yuube kanashii yume wo mita.

Naite hanashita.

Akai me yo.

Natsuhiboshi naze mayou?

Kiete warashi wo sagashiteru

Dakara kanashii yume wo miru.

Listen other Japanese lullabies

No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34