Swedish Folk Sleepsong listen online

231plays
Add to Playlist
80downloads
3:20
0:00

Lilla Carl, sov sött i frid!

Du får tids nog vaka,

tids nog se vår onda tid och

hennes galla smaka.


Världen är en sorgeö

bäst man andas skall man dö

och bli mull tillbaka.


En gång, där en källa flöt

förbi en skyl i rågen,

stod en liten gosse söt

och spegla sig i vågen:

bäst sin bild han såg så skön

uti böljan, klar och grön,

straxt han inte såg'en.


Så är med vår levnad fatt,

och så försvinna åren:

bäst man andas gott och glatt,

så lägges man på båren.

Lilla Carl skall tänka så,

när han ser de blomor små,

som bepryda våren.


Sove lulla, lilla vän!

Din välgång alla gläda.

När du vaknar, sku vi sen

dig klippa häst och släda;

sen små hus av kort - lull lull -

sku vi bygga, blåsa kull

och små visor kväda.


Mamma har åt barnet här

små gullskor och gullkappa,

och om Carl beskedlig är,

så kommmer rättnu pappa,

lilla barnet namnam ger...

Sove lulla! Ligg nu ner

och din kudde klappa.

Little Carl, sleep sweetly in peace!
You will awaken in due time.
In due time you will see our evil time
And taste its bitter gall.
The world is an island of sorrows
One moment you are breathing, the next you are dead
Returning to dust.

Once where a springwell flowed
Past some sheaves in the rye
There stood a little boy so sweet
Reflecting himself in the wave
First he saw his image so fair
In the wave so clear and green
And then, he couldn’t see it

That is the way of our life
And thus the years do pass
One second you breathe, well and happy
The next you lie on the bier
Little Carl shall ever think thus
When he sees the little flowers
That decorate the spring.

Lull to sleep, little friend!
Your well-being shall rejoice us
And when you’ve woken we shall then
Make a horse and sleigh for you
Then little houses of cards, lull lull,
We will build and blow down
And sing little songs.

Mother has for the dear child
Little golden shoes and a golden jacket
And if Carl is good
Then Daddy will come right now
And give the child some yummies
Lull to sleep, now lie down
And pat your little pillow!

Listen other Swedish lullabies

0:00
Swedish Cradle Song (In English)
Cedarmont Kids

Shining sun has gone to rest

So must you my baby

Little birds are in their nest

Come to yours my baby

Little lamb can, soft and white,

Snuggling, cuddle in the night

So must you my baby


Whistling winds go rushing by

All for you my baby

Round about the house they fly

Just to please my baby

Romping winds may play at night

Twinkling stars may sparkle bright

You must sleep my baby

You must sleep my baby

0:00
Sov på min arm
Swedish Lullaby

Sov på min arm! Natten gömmer

Under sin vinge din blossande kind.

Lycklig och varm snart du drömmer

Flyr mig i drömmen som våg flyr vind.


Fångas igen. Flämtar. Strider.

Vill inte. Vill. Och blir åter kysst.

Slumra min vän! Natten skrider.

Kärleken vaktar dig ömt och tyst.

0:00
Byssan Lull
Swedish lullaby

Byssan lull, koka kittelen full,

där kommer tre vandringsmän på vägen.
Den ene, ack så halt,
den andre, o så blind,
den tredje säger alls ingenting.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där blåser tre vindar på haven,
på Stora ocean,
på lilla Skagerack
och långt upp i Bottniska viken.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
där segla tre skutor på vågen.
Den första är en bark,
den andra är en brigg,
den tredje har så trasiga segel.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
sjökistan har trenne figurer.
Den första är vår tro,
den andra är vårt hopp,
den tredje är kärleken, den röda.
 
Byssan lull, koka kittelen full,
tre äro tingena de goda.
Den första är Gud Far,
den andra är hans Son,
den tredje mild Jungfru Maria.
No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34