Lullabies A Capella of Sweden listen online

Traditional lullabies used to be sung a Capella, when there was only voice (voices) without music. It makes the bedtime songs sound just like mother's songs. They are soothing and calm, with tender tones and beautiful sounding. Listen online and download baby lullabies, along with your child on our website

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (1)
0:00
Swedish Folk Sleepsong
Lullabies of Sweden

Lilla Carl, sov sött i frid!

Du får tids nog vaka,

tids nog se vår onda tid och

hennes galla smaka.


Världen är en sorgeö

bäst man andas skall man dö

och bli mull tillbaka.


En gång, där en källa flöt

förbi en skyl i rågen,

stod en liten gosse söt

och spegla sig i vågen:

bäst sin bild han såg så skön

uti böljan, klar och grön,

straxt han inte såg'en.


Så är med vår levnad fatt,

och så försvinna åren:

bäst man andas gott och glatt,

så lägges man på båren.

Lilla Carl skall tänka så,

när han ser de blomor små,

som bepryda våren.


Sove lulla, lilla vän!

Din välgång alla gläda.

När du vaknar, sku vi sen

dig klippa häst och släda;

sen små hus av kort - lull lull -

sku vi bygga, blåsa kull

och små visor kväda.


Mamma har åt barnet här

små gullskor och gullkappa,

och om Carl beskedlig är,

så kommmer rättnu pappa,

lilla barnet namnam ger...

Sove lulla! Ligg nu ner

och din kudde klappa.

Clear filter
Available with
Voice
Other Lullabies
Artists and composers
Lullabies of the world
see all
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34