All lullabies A capella of Sweden

Here you can listen to lullabies that will soothe your baby and make it easier for him or her to fall asleep. Make up your own playlist or chose the one from below. Gentle and soft lullaby music will quickly soothe even the most active kids and give them a long, healthy sleep.

My playlist

0 tracks / 0 minutes Open playlist
First popular
Filters (2)
0:00
Swedish Folk Sleepsong
Lullabies of Sweden

Lilla Carl, sov sött i frid!

Du får tids nog vaka,

tids nog se vår onda tid och

hennes galla smaka.


Världen är en sorgeö

bäst man andas skall man dö

och bli mull tillbaka.


En gång, där en källa flöt

förbi en skyl i rågen,

stod en liten gosse söt

och spegla sig i vågen:

bäst sin bild han såg så skön

uti böljan, klar och grön,

straxt han inte såg'en.


Så är med vår levnad fatt,

och så försvinna åren:

bäst man andas gott och glatt,

så lägges man på båren.

Lilla Carl skall tänka så,

när han ser de blomor små,

som bepryda våren.


Sove lulla, lilla vän!

Din välgång alla gläda.

När du vaknar, sku vi sen

dig klippa häst och släda;

sen små hus av kort - lull lull -

sku vi bygga, blåsa kull

och små visor kväda.


Mamma har åt barnet här

små gullskor och gullkappa,

och om Carl beskedlig är,

så kommmer rättnu pappa,

lilla barnet namnam ger...

Sove lulla! Ligg nu ner

och din kudde klappa.

Clear filter
Available with
Music \ Voice
Musical instruments
Other Lullabies
see all
Artists and composers
see all
Lullabies of the world
see all
Clear tags
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34