Takeda No Komoriuta listen online

65plays
Add to Playlist
81downloads
2:40
0:00

Romanized Japanese


Mori mo iyagaru, Bon kara saki-nya
Yuki mo chiratsuku-shi, Ko mo naku-shi

Bon ga kita-tote, Nani ureshi-karo
Katabira wa nashi, Obi wa nashi

Kono ko you naku, Mori wo ba ijiru
Mori mo ichi-nichi, Yaseru-yara

Hayo-mo yuki-taya, Kono zaisho koete
Mukou ni mieru wa, Oya no uchi
Mukou ni mieru wa, Oya no uchi

I don't like work such as babysitting,
The baby cries and it's snowing outside tonight.

I'll go back to my native home, when I get days off.
But I don't have a nice dress or shoes to wear.

This baby cries so often and I can't sleep too well tonight.
Sleep my baby and let me sleep till tomorrow morning.

Today, I'm going back to my home over the mountain.
I can see my parent's humble house over there.
I can see my parent's humble house over there.

Listen other Japanese lullabies

0:00
Summer star (from "Naruto" cartoon)
Japanese lullaby

Natsuhiboshi naze akai?

Yuube kanashii yume wo mita.

Naite hanashita.

Akai me yo.

Natsuhiboshi naze mayou?

Kiete warashi wo sagashiteru

Dakara kanashii yume wo miru.

No comments yet
Write a comment
lullaby
Listen the lullaby
x
lullabies
0
5:34